Política de privacitat

Coterrats, com a responsable del present Lloc Web i de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i per la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), ha posat en practica aquelles polítiques, mitjans i procediments tècnics i organitzatius per a garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades de caràcter personal d’els seus usuaris.

Aquestes dades seran tractades en un/s fitxer/s degudament inscrit/s en Agencia Española de Protección de Datos, de conformitat amb el que estableix la legislació vigent.

En el cas que les dades a facilitar per l’Usuari fossin necessaris perquè l’equip de Coterrats pogués i) respondre a les consultes, proporcionar informacions requerides per l’Usuari; ii) realitzar tota aquella prestació de serveis i / o productes contractats o subscrits per l’Usuari; iii) proporcionar accés a l’Usuari a determinades funcionalitats del lloc web; o bé iv) realitzar totes aquelles activitats pròpies de Coterrats per la present ressenyades, Coterrats informarà d’aquesta obligatorietat a l’Usuari, indicant-li quines dades són que cal fer. Mitjançant la indicació, facilitació o introducció d’aquestes dades i de conformitat amb el que estableix l’article 6 de la LOPD, l’Usuari atorga consentiment inequívoc a Coterrats perquè procedeixi al tractament de les dades facilitades en pro dels fins esmentats anteriorment així com per l’eventual enviament de comunicacions comercials de Coterrats que puguin ser de l’interès de l’usuari.

L’entitat responsable de la base de dades, així com els que intervinguin en qualsevol fase del tractament i / o les entitats a qui els hagin estat comunicades -en el seu cas i en virtut de la corresponent autorització conferida per l’Usuari-, estan obligades a observar el secret professional ia adoptar els nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura del possible, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions i / o la pèrdua de les dades, a fi de procurar el corresponent nivell de seguretat als fitxers de Coterrats, segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris d’aquest lloc web. Així mateix, Coterrats es compromet a tenir implementades les mesures de seguretat que corresponguin en virtut del que estableix el Reglamento de Medidas de (R.D. 1720/2007).

Els usuaris tenen reconeguda per la indicada Ley Orgánica de Protección de Datos els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició i, si escau, el dret a revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials mitjançant l’enviament de correu electrònic a hola@coterrats.com.

Colaboran con nosotros

Coterrats y Repte Canòdrom Barcelona

Coterrats es un proyecto ganador de la convocatoria Repte Canòdrom Barcelona 2016-2017 promocionada por:

Participan

Programació de la web